Lifeline GPL
TYP
SPÄNNING
KAPACITET (Ah)

GPL-serien finns i utföranden, back-up/cykliska och start. Lifeline batterierna är underhållsfria blyackumulatorer av typen AGM (Absorbent Glass Mat), vilket innebär ett minimalt underhåll. Batterierna är mycket lämpliga till marint bruk, solceller och till cykliska applikationer som skurmaskiner och rullstolar. Batteriet tål djupa urladdningar utan att ta skada samt höga laddströmmar och kan även arbeta inom temperaturområdet -40˚C - +70˚C. Back-up/cykliska batterierna finns i kapaciteterna 33-255 Ah. 
Lifelines startbatterierna har startströmmar upp till 810 CCA och finns i kapaciteterna 43-100 Ah.


ABT Batteri