Ackumulator och Batteriteknik i Gränna AB skall fortlöpande arbeta för att minimera sin interna och externa miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete styrs av lagliga krav samt avvägning av vad som ar tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt

Vid investeringar i maskiner och inventarier skall vi sträva efter att välja den mest miljöanpassade produkten.

Minimering av vårt avtal samt effektivisering av vår källsortering gör vi för att främja återvinning.

Vi strävar efter att transportera vårt gods på ett miljövänligt sätt.

Vår konsumtion av papper minskar vi genom att i möjligaste mån använda elektronisk dokumentering och e-post för information och arbetsprocesser.

Vi har ökat vårt miljömedvetande och minskat vårt el- och energibehov-

Vi väljer våra leverantörer utefter deras miljöstyrning, så att våra produkter tillverkas på ett för miljön acceptabelt sätt.